Hier vind je de privacy verklaring van Mountainreporters. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Mountainreporters.com. Deze verklaring is opgesteld op 9 mei 2018 en aangepast op 2 mei 2019.

gastbloggers

INLEIDING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Edwin Hagenouw, Mountainreporters

MOUNTAINREPORTERS

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Mountainreporters. Mountainreporters is een online reismagazine met nieuws en reisverhalen. De inhoud wordt verzorgd door een onafhankelijke redactie en enkele gastbloggers. Mountainreporters is een merknaam, welke gehanteerd wordt door Reisschrijvers Media. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Mountainreporters verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Mountainreporters (als onderdeel van Reisschrijvers Media), neem dan gerust contact met ons op.

edwin@reisschrijvers.nl | 06 22 44 03 23
Utrechtseweg 41, 6866CJ HEELSUM
Btw. Nr. NL001433280B98 | KVK Nr. 27313872

Reisschrijvers Media is een eenmanszaak, met als eigenaar Edwin Hagenouw

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Mountainreporters. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Mountainreporters stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Alleen je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Mountainreporters. Daarnaast kan jemondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Mountainreporters via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om eenvoorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,telefoonnummer en omschrijving.

03. Analytics

De website van Mountainreporters verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aanjouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoekof de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die wordenaangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

ONTVANGERS

De gegevens die Mountainreporters ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldtvoor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Antagonist

De e-mail van Mountainreporters wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via deformulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Mountainreporters zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

OPSLAG PERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Mountainreporters, maar nooit langerdan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar edwin@mountainreporters.com.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Mountainreporters via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbondenaan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens wordenalleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Mountainreporters of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk mettweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Mountainreporters. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Mountainreporters privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

JOUW RECHTEN

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Mountainreportersvastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contactop te nemen met Mountainreporters. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te latenrectificeren door Mountainreporters. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Mountainreporters opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dientMountainreporters al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Mountainreporters vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt datMountainreporters niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Mountainreporters jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via edwin@mountainreporters.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN

Mountainreporters verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten
van Mountainreporters via onze nieuwsbrief per e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Mountainreporters de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Mountainreporters met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Mountainreporters behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mountainreporters dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mountainreporters te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via bovenstaande contactgegevens.